Extra zorg

Kinderen die bij ons op school komen, hebben extra begeleiding en zorg nodig op verschillende gebieden. Hiervoor bieden wij specialistische zorg, zoals: oefentherapie, logopedie, speltherapie en schoolmaatschappelijk werk.